การวางเงินค้ำประกัน


การวางเงินค้ำประกัน3%ของทุนจดทะเบียน/รายได้ แล้วแต่ส่วนไหนจะมากกว่า ช่วยอธิบายขยายความให้ทราบหน่อยครับ


ผู้ตั้งกระทู้ สมชาย :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-01 09:06:27


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1386359)

สรุป กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี

นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชีต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพตาม มาตรา 11 และต้องมีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม โดยจำนวนหลักประกันต้องมีไม่น้อยกว่า 3% ของวันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 3% ของรายได้รอบปีบัญชีที่ผ่านมา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยต้องแจ้งรายละเอียดหลักประกันต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน 60 วัน

ประเภทของหลักประกันได้แก่ เงินฝากสถาบันการเงินในประเทศ ประเภทฝากประจำตั้งแต่หนี่งปีขึ้นไป. บัตรเงินฝากซึ่งสถาบ้นการเงินในประเทศออกให้่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเป้นหลักฐานการฝากเงินของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น, พันธบัตรรัฐบาลไทยที่จำหน่ายในราชอาณาจักร, พันะบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่เป้นนิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น, กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประะกอบวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้หลักรปะกันต้องดำรงไว้ตลอดระยะเวลาที่ประกอบการ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันต้องแจ้งภายใน 15 วันต่อสภาวิชาชีพนับแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ดีหากต้องการศึกษาเพื่มเติม ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพดูนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภาวนา (superboong-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-15 10:01:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

WWW.KATN-ACCOUNTING.COM